de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-office.agency/

Przeniesienie gewerbe – gewerbe w Dortmundzie

Carebiuro

PRZENIESIENIE – UZNANIE NASZYCH DOKUMENTÓW ŚWIADCZĄCYCH O KWALIFIKACJACH DO NIEMIEC

 

Przeniesienie gewerbe – gewerbe w Dortmundzie

Uznanie naszych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest niezbędne w momencie gdy chcemy prowadzić działalność w Niemczech lub podjąć tam legalną pracę. Jest to koniecznie w wielu branżach, które wybierają Polacy decydując się na rozpoczęcie kariery zawodowej za granicą.

Uznanie naszych kwalifikacji w Niemczech reguluje ustawa o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą (BQFG) która wszczyna postępowanie w sprawie oceny i uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym kraju niż Niemcy.

 

Na czym polega procedura uznania polskich kwalifikacji zawodowych w Niemczech?

 

Procedura ta ma na celu porównanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych z odpowiednią kwalifikacją niemiecką. W ramach formalnego procesu oceny porównuje się zagraniczny dyplom z niemieckim dyplomem zawodowym na podstawie ustalonych kryteriów, jak treść i okres kształcenia. W ten sposób uznaje się dyplomy kształcenia zawodowego, dyplomy mistrzowskie oraz dyplomy wolnych zawodów jakimi są m.in. lekarz czy adwokat. Szczególnie zawody medyczne czy techniczne oraz prawnicze wymagają uznania dyplomów np. w przypadku pielęgniarek, fizjoterapeutów, nauczycieli, inżynierów i zawodów prawniczych.

Kwalifikacją dyplomów i ich uznawaniem nie zajmuje się żaden urząd centralny, lecz odbywa się to na poziomie landów niemieckich.

 

Przeniesienie - uznanie naszych dokumentów świadczących o kwalifikacjach do Niemiec
Uznanie kwalifikacji – poziomy procedury uznania kwalifikacji w Niemczech

 

W ramach przeprowadzanej wyłącznie w Niemczech procedury uznawania kwalifikacji i oceny dyplomu odpowiednia instytucja niemiecka dokonuje analizy naszych kwalifikacji i wydaje decyzję o:

Decyzja o pełnym bądź częściowym uznaniu kwalifikacji przeprowadzona w konkretnym landzie obowiązuje potem na terenie całych Niemiec w przypadku np. przeprowadzki do innego landu i ubiegania się tam o nową pracę w swoim zawodzie. Decyzja się nie przedawnia i nie wymaga również aktualizacji co kilka lat. Jest ważna bezterminowo.

 

Jakie dokumenty należy przygotować, aby uznać polskie kwalifikacje zawodowe w Niemczech?

 

Do wniosku o uznanie kwalifikacji należy załączyć komplet wymaganych dokumentów:

 

Dokumenty należy przetłumaczyć na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Większość urzędów wymaga, aby był to tłumacz zaprzysiężony w Niemczech.  Cześć dokumentów, jak kopie dyplomów, świadectwa, certyfikaty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uznaniu Twoich dokumentów na gruncie niemieckim niezwłocznie zgłoś się do polskiego biura w Dortmundzie – wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach z tym związanych. Zachęcamy do współpracy z naszym biurem.

Założenie firmy w Niemczech online                                                       Rejestracja Gewerbe w Niemczech
 

Gewerbe w Niemczech

Polecane linki:

ubezpieczenie-zdrowotne-dla-firm-i-pracownikow-z-polski

ubezpieczenia-dla-budowlanki

wazne-ubezpieczenia-wypadkowe-w-niemczech

kiedy-musze-miec-wpis-w-handwerkskammer

 

                      tanie_oferty_ubezpieczeń_niemieckich                                                                                    finanzamt_rejestracja_podatkowa                                                                                                                                                                                        

                                   tanie_oferty_ubezpieczeń_niemieckich                                                                                                       finanzamt_rejestracja_podatkowa                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

                                                                                       


© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.